O nama

Zaštita podataka

Prihvatanjem pravila dajem saglasnost da Super Kartica d.o.o. Sarajevo, njen osnivač i partneri programa nagrađivanja Pika Kartice, kod kojih se mogu prikupljati bodovi i iskoristiti bonovi za kupovinu, prikupljaju, obrađuju, međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke (u daljem tekstu: obrada podataka): moje lične podatke navedene u pristupnici, podatke o mojim transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti Pika Kartice na svim prodajnim mjestima na kojima je omogućeno korištenje Pika Kartice, i sve ostale podatke koji su neophodni za ostvarivanje pogodnosti koje mi pruža program.

Navedenu saglasnost za obradu podataka dajem u svrhu omogućavanja pogodnosti koje mi pruža program, kao i u svrhe obavještavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača i partnera programa Pika Kartice za sve vrijeme trajanja mog članstva u programu.

Potpuni i ažurirani popis osnivača i partnera programa na koje se, uz Super Karticu d.o.o. kao vlasnika baze ličnih podataka, odnosi ova saglasnost, dostupan je na internet stranici www.pikakartica.ba, i potvrđujem da sam sa tim upoznat/a.

Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti, u cijelosti prestaje obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u programu Pika Kartice i mogućnost korištenja pogodnosti. Upoznat/a sam i sa pravom da u svakom trenutku mogu povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka i djelimično, tj. u svrhe promoviranja proizvoda i usluga, u kom slučaju se moji podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće utjecati na moje članstvo u programu Pika Kartice. Povlačenje ove izjave o saglasnosti u cijelosti ili djelimično moguće je putem pristupnice, pozivom na besplatni Call centar na broj 080 02 02 30 ili putem e-mail adrese info@pikakartica.ba. Svojim potpisom potvrđujem da sam preuzeo/la pravila programa Pika Kartice i da ih u cijelosti prihvatam. Također sam upoznat/a da će moji podaci biti obrađivani i skladišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja pogodnosti koje mi pruža program Pika Kartice.

Super Kartica d.o.o. se obavezuje da će sve Vaše lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti ni jednoj drugoj kompaniji koja nije partner programa u njihove marketinške svrhe, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Trebate li dodatne informacije?

Pitanja Email Besplatni info telefon 080 02 22 28

Prijavite se u svoj korisnički račun ili postanite član

Imam karticu Želim karticu