O nama
Kompanija/naziv:
Super Kartica društvo sa ograničenom odgovornošću
Skraćeno ime kompanije/naziv:
Super Kartica d.o.o.
Sjedište i adresa:
Ložionička 16, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Osnovna djelatnost:
Ostale informatičke usluge
Pravni oblik:
Društvo sa ograničenom odgovornošću
ID broj:
4202007740006
Registracija:
Kanton Sarajevo
Općinski sud Sarajevo
broj: 065-o-reg-14-002485/21.08.2014.
Godina osnivanja:
2014. god.
Direktor društva:
Dragan Radonja
Transakcijski računi:
Asa Banka: 1401011120017032
UniCredit Bank dd: 3387202238155693
Kontakt telefon:
+387 33 702 610

Trebate li dodatne informacije?

Pitanja Email Besplatni info telefon 080 02 22 28

Prijavite se u svoj korisnički račun ili postanite član

Imam karticu Želim karticu