Šta je

PikaKartica?

12

Bodovanje i

obračun bodova

11

Pravila

programa

10

Česta pitanja

(FAQ)

9
Saznaj više


Šta je PikaKartica?

PikaKartica je program lojalnosti u kojem je uključen niz partnera i svaki od njih nagrađuje Vas za kupovinu. U PikaKartica programu uvijek ste na dobitku jer sa svakom kupovinom imate mogućnost sakupljati bodove, kupovati po nižim cijenama, očekivati personalizirane popuste na blagajnama i na kućnu adresu dobiti nagradne bonove i kupone.

ZAPOČNITE SA SAKUPLJANJEM
22


Bodovanje i obračun bodova


25

Bodove sakupljate sa svojom porodicom kod svakog partnera na različit način i koristite ostale pogodnosti programa.

24

Kada kod nekog od partnera sakupite dovoljan broj bodova (prijeđete bodovni prag) ti se bodovi na kraju obračunskog perioda mogu iskoristiti.

23

Prilikom potrošnje bodovi kod svakog partnera vrijede isto, 50 sakupljenih bodova vrijedi 1 KM.

50 bodova = 1 KMPravila programa

Super Kartica d.o.o. Sarajevo je osnivač programa lojalnosti PikaKartica (u daljem tekstu: Super Kartica) i izdavalac lične PikaKartice (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrirane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promijeni ili u potpunosti ukine elemente programa PikaKartica. Korisnik PikaKartice može postati svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini koja Super Kartici d.o.o. putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Pika Kartica program (u daljem tekstu: Pristupnica).
Podaci korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo u svrhu slanja novčanih bonova za kupovinu na adresu navedenu u Pristupnici i za informiranje korisnika o različitim akcijama i pogodnostima PikaKartice i partnera u programu i to samo onim korisnicima koji nisu naveli da ne žele da primaju navedene informacije. Lični podaci o korisnicima Kartice se ne razmijenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
Osnovna PikaKartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrirani korisnik, a čiji se vlastoručni potpis nalazi na poleđini Kartice. Plava bonitetna PikaKartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja i služi isključivo za sakupljanje bodova u programu lojalnosti.
Nakon registracije odnosno popunjavanja Pristupnice i potpisivanja saglasnosti za obradu i prenos podataka na bilo kojem prodajnom mjestu partnera, korisnik dobiva privremenu karticu. Privremena kartica može biti korištena do dostave lične PikaKartice koja će nakon izrade biti poslana korisniku na kućnu adresu navedenu u Pristupnici.
Način registracije korisnika, prikupljanja bodova, vrijednost bodova, ograničenja, kao i načini iskorištavanja, detaljnije su opisani na službenoj internet stranici www.pikakartica.ba.
Svaki korisnik Kartice može uz svoju osnovnu Karticu vezati i dodatne kartice u vidu privjesaka, a sakupljeni bodovi na svakoj kartici sabiraju se na jedan zajednički račun. Na kraju obračunskog perioda, personalizirana knjižica pogodnosti dostavlja se na kućnu adresu korisnika glavne kartice.
Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom kod svih partnera u skladu sa obavještenjima koja će pravovremeno biti dostupna korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove za kupovinu, korisnik PikaKartice obavezan je da pokaže Karticu osoblju Partnera kod kojeg se obavlja transakcija.
Obračunski periodi traju 3 mjeseca, a počinju 01. februara, 01. maja, 01. augusta i 01. novembra svake godine. Svi korisnici koji u jednom obračunskom periodu pređu definirani prag sakupljanjem bodova kod partnera programa, ostvaruju pravo na knjižicu pogodnosti sa novčanim bonovima za kupovinu i kuponskim ponudama koja se dostavlja na kućnu adresu nakon završetka obračunskog perioda. Po isteku obračunskog perioda, svi bodovi sakupljeni u tom obračunskom periodu se poništavaju.
Novčani bonovi za kupovinu se ne mogu zamijeniti za gotovinu i mogu se iskoristiti isključivo do isteka roka važnosti koji je naveden na samom novčanom bonu za kupovinu, te vrijede samo za jednu kupovinu. Vrijednost kupovine ne može biti manja od iznosa navedenog na novčanom bonu za kupovinu. Korisnik kartice obavezan je da novčani bon za kupovinu vlastoručno potpiše.
Korisnici koji nisu koristili svoju Karticu duže od 6 mjeseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo učlaniti u PikaKartica program lojalnosti bez ikakvih ograničenja, ponovnom registracijom.
Pravo na bonove za kupovinu, korisnik može ostvariti provlačenjem PikaKartice u Konzum, Mercator, Intersport prodavnicama, Sberbank i Kompas poslovnicama, INA, Energopetrol, Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama.
Za sakupljene bodove, Super Kartica d.o.o. će izdati novčane bonove za kupovinu koji se mogu iskoristiti za ostvarenje popusta prilikom kupovine u Konzum, Mercator, Intersport prodavnicama, INA, Energopetrol, Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama, i agenciji Kompas.
Knjižica sa pogodnostima se istovremeno šalje svim korisnicima koji su na istu ostvarili pravo. Ukoliko neko od korisnika ne dobije svoju knjižicu pogodnosti, ostvareni bonovi za kupovinu neće biti poništeni, već će na zahtjev korisnika, biti ponovo izrađeni i poslani na adresu.
Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmjeni podatke koje je prethodno dostavio društvu Super Kartica d.o.o. Korisnik također ima pravo da pisanim putem ili pozivom na besplatni INFO telefon 080 02 22 28 otkaže korištenje svoje Kartice, uz povrat Kartice izdavaocu. Važenje PikaKartice prestaje od trenutka kada izdavaoc primi obavještenje o otkazu i vraćenu Karticu.
Super Kartica d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku provjeri identitet donosioca PikaKartice.
Super Kartica d.o.o. može prema sopstvenoj procjeni i bez prethodne najave isključiti iz programa lojalnosti PikaKartica bilo kojeg korisnika. Super Kartica d.o.o. je dužna da Korisnika obavijesti o isključenju, ali nema obavezu da obrazloži svoju odluku Korisniku.
O svakoj izmjeni navedenih pravila programa, kao i promjeni osnivača i partnera programa, Super Kartica d.o.o. će Korisnika obavijestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila su dostupna na službenoj internet stranici www.pikakartica.ba.
U slučaju gubitka ili krađe Kartice, korisnik je obavezan da nestanak Kartice prijavi na besplatan INFO telefon 080 02 22 28, nakon čega će biti obavješten o preuzimanju nove PikaKartice. Super Kartica d.o.o. će na adresu korisnika poslati novu karticu, na koju će biti prebačeni do tada ostvareni bodovi.
Svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje PikaKartice i bonova za kupovinu, bit će sankcionirano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom pristupnice korisnik prihvata sva navedena pravila bezuslovno.Često postavljana pitanja

Osnovne informacije

Kako mogu dobiti PikaKarticu?
Član PikaKartica programa lojalnosti možete postati online ili putem pristupnice koju možete pronaći na prodajnim mjestima Partnera. Pristupnicu je potrebno ispuniti, potpisati i ubaciti u označenu kutiju na prodajnim mjestima Partnera. Na pristupnici ćete pronaći i privremenu karticu koju je potrebno odcijepiti i vlastoručno potpisati nakon čega ista postaje validna za korištenje sve do primitka Vaše lične PikaKartice i prijesaka za ključeve kako biste u program lojalnosti mogli uključiti i članove Vaše porodice.
Kako se mogu učlaniti u PikaKartica program lojalnosti online?
Član PikaKartica programa lojalnosti postajete kada upišete sve obavezne podatke i izjavite saglasnost sa pravilima programa u formularu za učlanjenje, nakon čega ćemo Vam poslati PikaKarticu i privjeske za ključeve na kućnu adresu.
Kako se sakupljaju bodovi?
Bodove sakupljate provlačenjem Kartice prilikom svake kupovine kod Partnera.
Gdje mogu iskoristiti bodove?
Bodove možete iskoristiti prilikom kupovine na svim prodajnim mjestima partnera u programu: KONZUM, Mercator, INA, Energopetrol, Gazprom i NIS Petrol benzinske stanice, Intersport, Modiana, Fashion Point i Kompas.
Kako mogu iskoristiti bonove za kupovinu?
Prilikom plaćanja računa na blagajnama Partnera, priložite vlastoručno potpisani bon za kupovinu. Vaš račun će biti umanjen za vrijednost istog.

Članstvo u PikaKartica programu lojalnosti

Izgubio/la sam PikaKarticu. Šta da radim?
U slučaju gubitka PikaKartice, možete uzeti novu privremenu karticu sa pristupnice koju ćete pronaći na prodajnim mjestima Partnera. Vlastoručno potpisanu privremenu karticu možete početi koristiti, a obavezne podatke sa pristupnice nije potrebno ponovo ispunjavati. Nazovite nas na besplatni INFO telefon 080 02 22 28 i povezat ćemo sve trasakcije i ostvarene bodove sa privremene kartice sa Vašom novom Karticom.
Koliko traje obračunski period?
Svaki obračunski period traje 3 mjeseca. Periodi počinju 1. februara, 1. maja, 1. augusta i 1. novembra.
Još uvijek imam privremenu karticu. Kada ću dobiti stalnu?
Vaša lična PikaKartica je u procesu izrade ili slanja na kućnu adresu. Ukoliko je Vaše vrijeme čekanja duže od četiri sedmice, ljubazno Vas molimo da nas pozovete na besplatni INFO telefon 080 02 22 28.
Kako mogu provjeriti stanje svojih bodova?
Stanje svojih bodova možete provjeriti prijavom u svoj račun ili pozivom na besplatni INFO telefon 080 02 22 28.
Da li je članstvo u PikaKartica programu lojalnosti besplatno?
Da. Vaše članstvo je u potpunosti besplatno.

Pročitajte sva pitanja