Pika Kartica nagrađuje najbrže prste

15.09.2019.

Deset najbržih osvaja 500 bodova na svojoj PikaKartici


Pika Kartica cijeni trud svojih pratioca na društvenim mrežama i zato želimo definisati pravila u kojima će se osjećati zaštićenima.

 

I Trajanje i dinamika nagradnog takmičenja

Aktivnosti vezane uz nagradni natječaj će se realizovati u razdoblju od ponedjeljka 16. septembra od 12 sati do 23.septembra 2019. do 12 sati. Učesnici nagradnog natječaja imaju priliku da osvoje 500 Pika bodova.  

Nagradni natječaj će biti organiziran na način da su učesnici:

  1. Zapratili Facebook stranicu PikaKartica
  2. Pristupili Facebook tabu Pika Puzzle
  3. Imaoci Pika Kartice ili da se prijave za svoju Pika karticu na www.pikakartica.ba
  4. Uspješno složili puzzle i ostvarili najbolje vrijeme, jer se 10 korisnika sa najbržim vremenom nagrađuje sa po 500 pika bodova na njihovoj Pika Kartici.

Lični podaci koje učesnici u nagradnom natječaju ispune, bit će korišteni isključivo u svrhu kontaktiranja sretnih dobitnika povodom osvojene nagrade, te uručenja iste. Ovi podaci će se arhivirati u našoj bazi podataka.

 

II Pravo na učešće u nagradnom natječaju “Pika Puzzle”

Pravo na učešće u nagradnom natječaju “Pika Puzzle”ostvaruju naši pratitoci na Facebooku koji su ujedno i korisnici “Pika Kartice”. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, a dva dobitnika s istim podacima (ime,prezime i adresa) smatraju se jednim dobitnikom. Pravo učešća u nagradnom natječaju imaju svi građani Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini na dan zaključenja nagradnog natječaja koji posjeduju profil na Facebooku.

Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da učesnik zloupotrijebljava navedeni natječaj ili se ponaša na neetičan način koji ovim pravilnikom nije predviđen, organizator zadržava pravo isključenja učesnika bez prethodnog obavještavanja. Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu takmičenja, te njihovih učesnika. Prijavljivanje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne ličnosti, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motiv neće se tolerisati te u navedenim slučajevima organizator zadržava pravo istog trenutka ukloniti učesnikov komentar te ga isključiti iz nagradnog natječaja bez dodatnog direktnog obraćanja prema učesniku.

Zaposlenici Super Kartica d.o.o. nemaju prava učešća u nagradnom natječaju.

 

III Objava rezultata

Rezultati nagradnog natječaja i dobitnici će biti objavljeni u utorak 24.9.2019.  godine putem objave na Facebook profilu Pika Kartice, a dobitnici su dužni javiti se u inbox u roku od 24 sata od proglašenja.

 

IV Pravo na nagradu

Učesnici koji učestvuju u nagradnom natječaju, kao i dobitnici, nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su utvrđene ovim nagradnim natječajem.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku/cima. Nagrade nisu prenosive. Dobitnici ne snose nikakve poreze, obaveze,troškove slanja poštom ili naknade direktno povezane s nagradama. Nagradni natječaj se može prekinuti jedino u slučaju više sile.

Prijavite se u svoj korisnički račun ili postanite član

Imam karticu Želim karticu