KO PUZZLE SLOŽI NAJBRŽE, HARIBO PAKET MU STIŽE

17.08.2020.

PikaKartica i Mercator nagrađuju pet najbržih osoba sa HARIBO slatkim paketom!


 

Pika Kartica cijeni trud svojih pratioca na društvenim mrežama i zato želimo definisati pravila u kojima će se osjećati zaštićenima.

 

I Trajanje i dinamika nagradnog takmičenja

Aktivnosti vezane uz nagradnio takmičenjej će se realizovati u razdoblju od ponedjeljka 17. augusta od 12 sati do 23. augusta  2020. do 23:59 sati. Učesnici nagradnog takmičenja imaju priliku da osvoje HARIBO slatki paket.  

Nagradno takmičenje će biti organiziran na način da su učesnici:

  1. Zapratili Facebook stranicu PikaKartica
  2. Pristupili Facebook tabu Pika Puzzle
  3. Imaoci Pika Kartice  (obične ili SBERBANK platne Pika kartice) ili da se prijave za svoju Pika karticu na www.pikakartica.ba
  4. Uspješno složili puzzle i ostvarili najbolje vrijeme, jer se 5 korisnika sa najbržim vremenom nagrađuje sa HARIBO slatkim paketom.
  5. Označili dvije osobe u komentaru

Lični podaci koje učesnici u nagradnom takmičenju ispune, bit će korišteni isključivo u svrhu kontaktiranja sretnih dobitnika povodom osvojene nagrade, te uručenja iste. Ovi podaci će se arhivirati u našoj bazi podataka.

 

II Pravo na učešće u nagradnom takmičenju “Pika Puzzle”

Pravo na učešće u nagradnom takmičenju “Pika Puzzle”ostvaruju naši pratitoci na Facebooku koji su ujedno i korisnici “Pika Kartice”. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, a dva dobitnika s istim podacima (ime,prezime i adresa) smatraju se jednim dobitnikom. Ukoliko dva člana spojeni u jednu obitelj budu u top 5 najboljih vremena, pravo na nagradu ostaruje jedan član obitelji sa boljim vremenom. Pravo učešća u nagradnom takmičenju imaju svi građani Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini na dan zaključenja nagradnog takmičenja koji posjeduju profil na Facebooku.

Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da učesnik zloupotrijebljava navedeno takmičenje ili se ponaša na neetičan način koji ovim pravilnikom nije predviđen, organizator zadržava pravo isključenja učesnika bez prethodnog obavještavanja. Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu takmičenja, te njihovih učesnika. Prijavljivanje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne ličnosti, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motiv neće se tolerisati te u navedenim slučajevima organizator zadržava pravo istog trenutka ukloniti učesnikov komentar te ga isključiti iz nagradnog takmičenja bez dodatnog direktnog obraćanja prema učesniku.

Zaposlenici Super Kartica d.o.o. nemaju prava učešća u nagradnom takmičenju.

 

III Objava rezultata

Rezultati nagradnog takmičenja i dobitnici će biti objavljeni u ponedjeljak, 24.8.2020.  godine putem objave na Facebook profilu Pika Kartice, a dobitnici su dužni javiti se u inbox u roku od 24 sata od proglašenja.

 

IV Pravo na nagradu

Učesnici koji učestvuju u nagradnom takmičenju, kao i dobitnici, nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su utvrđene ovim nagradnim takmičenjem.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku/cima. Nagrade nisu prenosive. Dobitnici ne snose nikakve poreze, obaveze,troškove slanja poštom ili naknade direktno povezane s nagradama. Nagradno takmičenje se može prekinuti jedino u slučaju više sile.

Prijavite se u svoj korisnički račun ili postanite član

Imam karticu Želim karticu